ContactUs

Secretary General

Mr. Zhang Zhenkang

Tel: +86 516 83590259

Fax: +86 516 83592001

Email: zhangzk@cumt.edu.cn


Cooperation Program Coordinator

Mr. XU Yang

Tel: +86 516 83592004

Fax: +86 516 83592005

Emailcumtxy@cumt.edu.cn